شنبه 01 آبان 1395
  • اسلاید 1

  • اسلاید2

  • اسلاید 3

  • اسلاید 4

شـرکت احداث و بهـره‌برداری آزاد راه تهران - شمـال در تاریخ 1375/8/17 در اداره ثبت شرکتهـا و مالکـیت صنعتی ایـران به ثبـت رسیـده است. فعـالـیت اصلی شـرکت، احـداث و بهره‌برداری آزاد راه تهـران- چالوس به استنـاد مصوبه هیات محترم وزیران می‌باشـد.  هیئت وزیران در تیر ماه سال 1375 و  بنـا به پیشنهـاد وزارت راه و ترابری و به استنـاد قانون احـداث پروژه‌هـای عمـرانی بخـش راه و ترابـری و تامیـن مالی آن از طـریق مشـارکت وزارت راه و ترابری با سـایر منـابع پـولی و مـالی، احداث و بهره‌برداری آزادراه تهران چالوس  با مشارکت این شرکت را تصویب نمود. ...
الحاقیه شماره یک منطقه 2 آزادراه تهران شمال الحاقیه شماره یک مناقصه منطقه 2 آزادراه تهران شمال ...

اوقات شرعی
آمار بازدیدها
بازدید امروز : 492
بازدید این ماه : 492
بازدید کل : 335555
تعداد نفرات آنلاين : 103